Λυσίου: Υπέρ Μαντιθέου

γενική θεώρηση

Advertisements

Κλίση των βαρύτονων ρημάτων α΄συζυγίας Ενεργητικής, Μέσης και Παθητικής φωνής

Κλίση φωνηεντόληκτων

Κλίση συμφωνόληκτων